Contact Us

Tel: +86 88985082
Fax:+86 88985083
E-mail: info@dehometal.com
Main Factory Add: Zhushuxia Industrial Park,Meiling street agency,Jinjiang,Fujian,China
Plating Factory Add:Dabao Industrial Control District,Xiangzhi Town ,Shishi ,Fujian ,China 
Skype: Dehometal

Post your feedback